Gazele Biznesu
0
Twój koszyk
Do zapłaty:
0 zł
Twój koszyk jest pusty
Katalog 2020

Dofinansowanie UE

Tytuł Projektu:

Podniesienie poziomu efektywności energetycznej ZAKŁADU PRODUKCYJNO HANDLOWEGO "TOFLESZ" LESZEK TOFIL

Działania w ramach Projektu:

wybudowanie  3 instalacji fotowoltaicznych o mocy 32,2 kWp każda na dachu budynku mieszczącego się w Kielcach przy ul. Kolberga 2.

Beneficjenci Projektu:

 • bezpośredni: Zakład Produkcyjno Handlowy "TOFLESZ" Leszek Tofil,
 • pośredni: mieszkańcy miasta Kielce.

Cel Projektu:

podniesienie poziomu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię pierwotną W jego ramach zostaną wybudowane 3 dachowe instalacje fotowoltaiczne, każda o mocy 32,2 kWp, które pozwolą na uzyskanie łącznie 91 770 kWh/rok. Oznacza to, że zapotrzebowanie na energię końcową obszaru objętego Projektem będzie zaspokajane niemal w 98% z OZE. Redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną wyniesie 98% w stosunku do obecnego stanu.

Koszt realizacji Projektu: 349 000,00 zł

Kwota dofinansowania (wkład UE): 226 250,00 zł

 

 

 

31 sierpnia 2020 roku  ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "TOFLESZ" LESZEK TOFIL podpisał  z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Umowę nr RPSW.02.05.00-26-0061/19-00 o dofinansowanie Projektu „Wprowadzenie na rynek europejski innowacyjnej linii okapów nadkuchennych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”.

 • Cele projektu: Zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek europejski innowacyjnej linii okapów nadkuchennych
 • Wydatki całkowite: 5 856 760,51 zł
 • Wydatki kwalifikowalne: 4 758 293,91 zł
 • Wkład UE: 2 379 146,95 zł
 • Efekty projektu: wprowadzenie na rynek europejski innowacyjnej linii okapów nadkuchennych

 

 

 

28 grudnia 2017 roku Zakład Produkcyjno-Handlowy „TOFLESZ” Leszek Tofil podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pańskiej 81/83, 00-834 Warszawa, Umowę nr POPW.01.03.01-26-0011/17-00 o dofinansowanie Projektu „Wdrożenie własnych wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych okapów kuchennych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 „Ponadregionalne powiązania kooperacyjne”, Poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

 • Przedmiot i cel projektu: wdrożenie wyników własnych prac badawczo – rozwojowych oraz rozpoczęcie w wyniku wdrożenia produkcji innowacyjnych okapów kuchennych. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo wdroży na rynek okapy o unikalnych w skali międzynarodowej cechach – aseptyczność, brak pochłaniania wilgoci oraz niska emisja hałasu.
 • Wydatki ogółem: 3 838 953,00 zł.
 • Wydatki kwalifikowalne: 3 121 100,00 zł.
 • Kwota dofinansowania: 1 716 605,00 zł.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.