Gazele Biznesu
0
Twój koszyk
Do zapłaty:
0 zł
Twój koszyk jest pusty
Katalog 2020

Zwroty i reklamacje

 

REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Sprzedający oferuje na sklepie internetowym przedmioty fabrycznie nowe, nieużywane i pełnowartościowe. W przypadku kiedy przedmiotem sklepu internetowego jest urządzenie używane, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie przedmiotu.
 2. Do zakupionego przedmiotu sprzedający dołącza wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcję obsługi wraz ze wskazówkami montażu w języku polskim.
 3. Na każdy zakupiony przedmiot Sprzedający udziela gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 2 (dwa) lata.
 4. Do każdego zakupionego przedmiotu jest dołączana pisemna karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią i podpisem gwaranta, która razem z dowodem zakupu towaru stanowi postawę do realizacji uprawnień z gwarancji.
 5. Szczegółowe warunki gwarancji, w tym okres gwarancji i wyłączenia odpowiedzialności gwaranta, są wskazane w karcie gwarancyjnej.
 6. Wszystkie reklamacje w ramach udzielonej przez sprzedającego gwarancji jakości powinny być składane na piśmie, na adres biuro@toflesz.com.

 

ZWROTY I WYMIANA

 1. Kupujący będący konsumentem, który zakupił przedmiot na sklepie internetowym Sprzedającego może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni licząc od dnia otrzymania zakupionego przedmiotu. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”).
 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i zwrotu przedmiotu nie przysługuje kupującemu w przypadku, kiedy zakupiony przedmiot został wykonany na jego indywidualne zamówienie lub kiedy posiada szczególne właściwości określone w złożonym przez niego zamówieniu ( w tym: kolor, elementy dekoracyjne i inne).
 3. Przedmiotem zwrotu nie mogą być urządzenia noszące ślady montażu lub używania (w szczególności: przycięte rury dekoracyjne).
 4. W przypadku skutecznego złożenia przez kupującego oświadczenia, o którym mowa w pkt. poprzedzającym sprzedający zwróci kupującemu całą zapłaconą przez niego kwotę, obejmującą cenę sprzedaży – a jeżeli kupujący opłacił również koszty przesyłki, także koszty przesyłki. Zwrot uiszczonych przez kupującego kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Kupujący który odstąpił od umowy na zasadach wyżej określonych jest zobowiązany do dokonania zwrotu sprzedającemu zakupionego przedmiotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedający poświadcza kupującemu na piśmie fakt otrzymania zwrotu zakupionego towaru, wskazując datę otrzymania zwrotu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego na zasadach wyżej ustalonych sprzedający nie pokrywa kosztów zwrotu przedmiotu do sprzedającego, koszty te ponosi kupujący.
 8. Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną, która dokonuje na sklepie internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kupujący ma prawo do wymiany zakupionego przedmiotu albo zwrotu ceny wraz z kosztami przesyłki w przypadku, kiedy dostarczony przedmiot jest niezgodny z opisem lub nie odpowiada innym parametrom, o których zapewnił sprzedający. Żądanie wymiany lub zwrotu ceny powinno być przesłane sprzedającemu na piśmie wraz ze szczegółowym opisem niezgodności przedmiotu.

 

Dokumenty do pobrania:

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.